„Bratři a sestry: Mýtus a realita“ pan Abramovič

Vztahy sourozenci obdržel malou pozornost v hlubinné psychologie.

„Bratři a sestry: Mýtus a realita“ pan Abramovič

Možná, že důvod pro to - vaše vlastní sourozence Freud a Jung zkušenost, úspěšné, cítit bezpečný prvorozený relativně lhostejný ke svým bratrům a sestrám, říká Jungova analytik z Jeruzaléma Henry Abramovič. Mezitím se vztahy se sourozenci (a jeho nedostatku) mají velký význam. V dětství, máme tendenci trávit více času se sourozenci než s rodiči. V době rozvodu, odcizení a nestálosti vztahů sourozeneckých vztahů jsou často jedinou dlouhodobě. Pořadí narození, bojuje o své místo v rodině systému mají přímý vliv na utváření osobnosti. Ve své knížce, Henry Abramovič se s ohledem na různé aspekty tohoto komplexu, emocionálně nabité vztahy se opírají o mýtech a jejich klinické a osobní zkušenosti.

Třída 200.

„Bratři a sestry: Mýtus a realita“ pan Abramovič