Alfred Langley „Emoce a existenciální“

Není snadné pochopit své pocity - někdy náš strach, vztek nebo radost tak silné a neovladatelné, že drtivá intelekt, a někdy tak slabá a implicitní, že se neodvažujeme, abychom jim věřili.

Alfred Langley „Emoce a existenciální“

, není snadné pochopit své pocity - někdy náš strach, vztek nebo radost tak silné a neovladatelné, že drtivá intelekt, a někdy tak slabá a implicitní, že se neodvažujeme, abychom jim věřili. Nicméně, existenciální psychologie Alfreda Langley přesvědčen, že každý z nás je schopen orientovat se v moři pocitů a řídit jejich emocionální stav, a v důsledku toho žít svůj život více naplňující, věřit sami a následovat své skutečné touhy. Kolekce složené z článků a projevů Langley (7 ze 10 textů) a dalších evropských vědců, terapeutů a specialistů v existenciální analýzy - to je nejvíce kompletní vydání existenciální teorie emocí. Mezi témat - vznik emocí a agrese, vztah mysli a emocí, význam dynamická psychologie a zvládání reakcí, vliv bolesti na lidské existence. Humanities Center, 332.

Koupit na Amazonu