F. Ruppert „Trauma, komunikační a rodinné konstelace. Porozumět a zahojit rány "

„Zkrátka a dobře, tak lidé mohou dalším lidem nemocnou duši“ - říká německý klinický psycholog Franz Ruppert. Od roku 1994 používá metodu rodinných konstelací. Fobie, panické záchvaty, schizofrenie a paranoia, vidí nikoli v důsledku organických poruch, stejně jako v první řadě v důsledku poškozených vztahů.

F. Ruppert „Trauma, komunikační a rodinné konstelace. Porozumět a zahojit rány

„Zkrátka a dobře, tak lidé mohou dalším lidem nemocnou duši“ - říká německý klinický psycholog Franz Ruppert. Od roku 1994 používá metodu rodinných konstelací. Fobie, panické záchvaty, schizofrenie a paranoia, vidí nikoli v důsledku organických poruch, stejně jako v první řadě v důsledku poškozených vztahů. A na oplátku způsobit tyto poruchy - zažívají nebo se v současné době prožívá trauma. „Tam je vážná duševní nemoc, zranění by se položit do základu, který“ - říká Ruppert, ve své knize klasifikaci poranění, což dokládá ji příklady z praxe. Cesta k uzdravení - sběr a „ozdravení“ odkazy a příloh. Včetně použití metody rodinných konstelací. INSTITUT poradenství a systémových řešení, s 272.