Práce na brouky

Zkontrolujte, zda psychologické experimenty z minulosti - nápad, který sjednotil psychologů z 12 zemí v projektu „Mnoho Labs“ Replication. Výsledky kontrol již napadeno mnoho známých hypotézy.

Práce na brouky

Zde jsou některé argumenty, které byly vyvráceny:

1. Vliv „Romeo a Julie“ neexistuje: zásah rodičů ve vztahu mezi milovníky nevyvolává vzájemnou důvěru v páru.

2. Víra v kouzlu neovlivňuje účinnost sportovce na hřišti.

3. pocit čistoty tělesného nemusí nutně způsobit pocit vnitřního čištění.

4. Hypotéza, že muži, kteří více sexuální nevěru než emocionální, nepotvrdila. Tento efekt byl velmi slabý, a to zejména u dospělých mužů.

5. Soft přehrávání hudby v obchodě, ne ovlivňuje, stejně jako to, zda potenciální kupci zboží, a jeho rozhodnutí koupit.

* Social Psychology, 2014, vol. 45.