Budoucnost přináší ... nebo děsivé?

Pokroky v technologii slibuje zlepšení našich životů: rozvíjet své schopnosti, zbavit nemoci, dát téměř neomezenou moc nad světem. Zdá se však, že ne všichni se shodují, že jejich život je „zlepšit“ takovým způsobem.

Budoucnost přináší ... nebo děsivé?

Mnoho technických divů do budoucna, které jsou nyní v jednání, nezpůsobil vzrušení většina z nás *:

  • 50% by nechtěl jezdit v dopravě, řízené počítačem.
  • 53% věří, že nošení „vševidoucí“ elektronická zařízení změní svět k horšímu.
  • 66% nesouhlasí se vědci upravit DNA jejich nenarozených dětí, a to i tak, aby byly chytřejší a zdravější.
  • 65% by nechtěl sester a sociálních pracovníků byly nahrazeny roboty.
  • 72% proti tomu, že jejich mozky byly implantovány implantáty, které zlepšují paměť a pozornost.

* Zveřejněno on-line Pew Research Center, pewinternet.org