A máte nějaké inteligenci?

Hudební či logicko-matematický? Hypotéza většího počtu druhů inteligence, vědci dnes potvrdila.

A máte nějaké inteligenci?

Myšlenka z množství typů inteligence vyjádřené v 1980, psycholog Howard Gardner (Howard Gardner). V současné době studie mozkové aktivity potvrdily svou hypotézu identifikaci oblastí, které jsou zodpovědné za sedm typů myšlení:

  1. Mezilidská - díky němu můžeme rozpoznat emoce, pochopit motivy a záměry druhých uhodnout.
  2. Prostorové-vizuální zodpovědný za orientace terénu, porozumění vizuální obrazy, parametry fyzického těla.
  3. logického matematický provozuje čísla a abstraktní entity.
  4. Slovní-lingvistické odpovědný za porozumění řeči, jazykové struktury a smyslu slova.
  5. Body-kinestetický - je schopnost udržet tělo rozpoznat a řídit pohyb pocity.
  6. Intrapersonální umožňuje pochopit naše vlastní pocity a touhy.
  7. Hudební - schopnost porozumět harmonie, rytmus, náladu hudby.

Viz. Cerveau a psychosociální, 2015, № 68.