Dobré skutky pomoci od stresu

Altruismus, pomáhání druhým nám pomáhá lépe se vyrovnat se stresem a šťastnější. Z výsledků výzkumu.

Dobré skutky pomoci od stresu

Foto: Getty Images

Vědci z lékařské fakulty na univerzitě v Yale (USA) Ensell Emily (Emily Ansell), Elizabeth Raposa (Elizabeth B. Raposa) a Loz Holly (Holly B. zákonů) se rozhodl zjistit, zda tento efekt pracuje v reálném životě, mimo pokusné laboratoře.

Pro účast ve studii, která trvala 14 dní, které přilákaly 77 dospělých dobrovolníků ve věku 18 až 44 let, kteří trpí závislostí na drogách, alkoholismus či duševní nemoci.

Každý den dobrovolníci dostávali do chytrého telefonu automatické zprávy, které mu připomínaly posílat denní zprávy (také prostřednictvím telefonu). Ve zprávě se měli uvést, jaké stresující události vztahující se k různým aspektům života (osobní vztahy, práci nebo ve škole, v oblasti vnitřních věcí, financí, zdravotnictví), došlo v průběhu dne. Počet takových událostí ukazuje, jak stresující byl den pro účastníka. Je třeba ještě uvést, zda dobrovolníci někdy v průběhu dne na pomoc někoho, kdo nějakým způsobem (například držet dveře, pomáhat dětem s domácími úkoly, zeptejte se někoho, jestli nepotřebuje pomoc).

Dobrovolníci také dokončili zkrácenou verzi dotazníku o pozitivních a negativních emočních prožitků a byli požádáni, aby hodnotit jejich psychickou pohodu během dne stupnici od 1 (špatný) do 100 (vynikající).

Výsledky ukázaly, že tím, že pomáhá ostatním, a účastníci se zlepšily jejich vlastní zdraví. A čím více dobrých skutků, které provádějí, tím více v průměru oni zažili pozitivní emoce a tím vyšší je jejich psychickou pohodu. Akty altruismu a pomáhá lépe zvládat stres. Méně než účastníka pomáhat druhým, tím více negativních emocí, které zažil v důsledku stresu. Ti, kteří konají dobré skutky, velmi často, i když velký počet stresující události v průběhu dne o nic méně pozitivních a negativních emocí než obvykle zkušený. Stres také nesnížila jejich psychickou pohodu.

„Byli jsme překvapeni, jak silná a stabilní manifest tento efekt. Například v případě, že studie prokázala účastník prosociální chování ve stresových dnech pro něj stres je téměř žádný vliv na jeho pozitivních emocí a jen mírně zvýšil projev negativních emocí,“- říká Emily Ensell.

V tomto případě se vědci na vědomí, že další studie jsou potřebné k určení, zda tento účinek se projevuje ve skupinách s velkou etnickou a kulturní rozmanitost. Oni jsou také zájem o tom, zda lze doporučit altruistické činy jako druh terapie pro lidi, kteří jsou neustále ve stresu a trpí kvůli této deprese.

Viz. E. Raposa et al. „Prosociální chování zmírňuje negativní účinky stresu v každodenním životě“, Clinical Psychological Science, prosinec 2015.